برچسب ها  : پیست اسکی تله کابین آلمانی درجه یک قیمت مناسب ارزان تله فریک تله سیژ تله اسکی بالابر کابل بالابر تست کابل اسکی اسنور برد تیوب سواری چهارفصل اسکی چهارفصل فری استایل سکوی پرش فستیوال اسنوربورد فدراسیون اسکی هیات اسکی استان مسایقات اسکی مدرسه اسکی  کنترل بهمن ایمنی پیست اسکی علایم استاندارد پیست اسکی بالابر پیست پارک کوهستان سورتمه کوهستان سرسره کارتینگ  اسکوتر اسنوتر پرش به ایربگ پرش با به استخر پرواز با ایده جدید پارک کوهستان ساخت آلمان تله کابین قیمت پایین ارزان ساخت آلمان پوما puma lst-ropeway mnd group تله کابین توریستی تله کابین اسکی ارزان مشاوره پارک کوهستان طراحی پارک گردشگری کوهستان تالش تبریز اصفهان شیراز صفه چالوس سیب دماوند دوهزار  آلمان هلند امریکا فرانسه skitrax mnd group summer skziprider ziptour ziprescue
تله کابین
بالابرهای اسکی / توریستی
Copyright © 2014 by AMEK Group   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@A-MEK.com
ساخت آلمان
ایده آل برای مسیرهای کوتاه
حداقل نیاز به فضا برای ترمینال
هزینه مناسب اجرا
طرح و ابعاد متنوع
کشش خط تا 60 تن
Pulsed Gondola تکنیک
Back
Next

Copyright © 2015 by "AMEK Group"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@A-MEK.com